Normal_geld__pennen__contract__afspraak

De overheidsfinanciën vertonen onverminderd een positief beeld. Financiële meevallers zijn voornamelijk te vinden bij de zorg en sociale zekerheid. In het onderwijs en de kinderopvang is juist meer uitgegeven dan eerder beraamd. Dit meldt Rijksoverheid.

Dit staat in de Voorjaarsnota 2018 die minister Hoekstra van Financiën vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de Voorjaarsnota staan de wijzigingen voor het begrotingsjaar 2018 ten opzichte van de Startnota, de vertaling van de financiële afspraken uit het Regeerakkoord.
 
Financiële meevallers zijn er onder andere door lagere uitgaven aan genees- en hulpmiddelen (350 miljoen) en een lager dan verwacht aantal AOW-gerechtigden (95 miljoen). Ook bij de huurtoeslag is er een meevaller van 100 miljoen.
 
Hogere uitgaven zijn er dit jaar onder andere door een hoger dan geraamd aantal leerlingen en studenten (200 miljoen) en doordat de gunstige economische omstandigheden meer mensen doen besluiten gebruik te maken van kinderopvang (80 miljoen).
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids