Logo_hanze__hogeschool__groningen

Gemeenten stappen massaal over van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals zon-, en windenergie. Een ingewikkelde opgave, waar iedereen zijn steentje aan moet bijdragen. De Hanzehogeschool Groningen maakt samenwerken tussen gemeenten, bedrijven en inwoners makkelijker door inzet van het spel We-Energy. Op deze manier wil ze gemeenten helpen bij het nadenken over de energietransitie. Dat meldt de Hanzehogeschool.

De We-Energy Game helpt alle betrokkenen bij het maken van slimme keuzes. Deelnemers aan het spel maken een fictieve stad of dorp energieneutraal en ontdekken zo wat de gevolgen van hun keuzes zijn. Het spel is ontwikkeld binnen het lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society van het Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen. Provincie Utrecht kocht het spel en biedt het aan 26 Utrechtse gemeenten aan.

Windturbines kunnen een goede manier zijn om een stad energieneutraal te krijgen. Maar wat doe je als inwoners geen windturbines willen? Over dit soort vraagstukken denken spelers van het spel na. Vanuit allerlei rollen vertegenwoordigen de spelers verschillende belangen, zoals die van producenten, wetgevers, bewoners of netbeheerders. Deelnemers raken tijdens het spel bewust van elkaars belangen en de noodzaak tot goed samenwerken.

Met het spel levert Hanzehogeschool Groningen een actieve bijdrage aan de energietransitie, die eerder vandaag in het nieuws was. Naast het energiespel voor gemeenten en provincies biedt de Hanzehogeschool ook een pakket voor particulieren. Met producten als ‘Speur de energieslurper’, ‘Check je warmtelek’, ‘Is je cv oké?’ en ‘Buurkracht’ krijgen mensen inzicht in hun eigen energieverbruik.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids