Logo_nvao__logo

De kwaliteit van de opleidingen in het hoger onderwijs was afgelopen jaar opnieuw op orde. De laatste twee jaar ligt het aantal positieve besluiten zowel in het hoger onderwijs als in het wetenschappelijk onderwijs rond de 96 procent. Dit blijkt uit het jaarbericht 2017 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). 

Bij de universiteiten ontvingen 112 opleidingen een positief oordeel van de NVAO. Het aantal herstelperiodes (2) bleek gelijk aan dat van het jaar daarvoor (2 procent in 2017 en in 2016). Daarnaast zijn enkele aanvragen ingetrokken. Voor het wetenschappelijk onderwijs is het het tweede jaar dat het aantal positieve besluiten rond de 96 procent ligt.
 
Voor de hogescholen ontvingen 169 opleidingen een positief oordeel. Het aantal herstelperiodes bleef onder de vier procent (3 procent in 2017 tegen 2 procent in 2016). Voor het hoger onderwijs is het de derde jaar op rij dat het aantal positieve besluiten rond de 96 procent ligt.
 
Bij de beoordeling van nieuwe opleidingen wordt ruim de helft van de aanvragen in één keer goedgekeurd. Bij de overige aanvragen is sprake van een voorwaardelijke goedkeuring of een intrekking van de aanvraag. 
 
De NVAO gaf het afgelopen jaar naast haar reguliere beoordelingen in Nederland tevens adviezen voor het verbreden van ruim 250 opleidingen (planningsneutrale conversie). Daarnaast is aandacht besteed aan de implementatie van het beoordelingskader dat vorig jaar van kracht werd.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids