Logo_hanze__hogeschool__groningen

Deze week is op de Hanzehogeschool Groningen het project Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL) van start gegaan. Het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap verzorgde de aftrap met een kick-off. Het project richt zich op het verbeteren van de gezondheid van Europese burgers door het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl. In het project werkt de Hanzehogeschool Groningen samen met andere onderwijsinstellingen, bedrijven en publieke organisaties. Dat meldt de Hanzehogeschool.

In het drie jaar durende project COP4HL werken 17 partners samen. Vanuit Nederland is naast de Hanzehogeschool Groningen ook de Rijksuniversiteit Groningen (Expertisecentrum Healthwise) op Europees niveau betrokken. In COP4HL worden zogenaamde communities of practice in vijf Europese steden ontwikkeld. De community of practice in de gemeente Groningen geldt als 'good practice' voor Malaga (Spanje), Lissabon (Portugal), Kaunas (Litouwen) en Odense (Denemarken). Op Europees niveau wordt een COP4HL-support lab ontwikkeld die de overige communities of practice ondersteunt.

De Hanzehogeschool Groningen en de gemeente Groningen werken al geruime tijd zeer intensief samen op het gebied van Healthy Ageing en in het bijzonder de 'beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte'. Met het nieuwe gezondheidsbeleid neemt de gemeente gezondheid en welbevinden als uitgangspunt voor de fysieke en sociale ontwikkeling van Groningen. Als pilot wordt gekeken naar de fysieke- en sociale inrichting van de openbare ruimte in de wijk Europapark. De eerste stap is al gezet: de Gemeente Groningen en de Hanzehogeschool denken samen met SWECO, Plaza Sportiva en de bewoners na om bijvoorbeeld parken, loop- en fietsroutes, sport- en spel voorzieningen te ontwikkelen, zodat bewoners ze frequent gaan gebruiken.

Het Erasmus+/Knowledge Alliance2 wees een subsidie toe voor het project. Hiermee is de Hanzehogeschool de eerste hogeschool in Nederland die een dergelijke aanvraag gehonoreerd heeft gekregen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids