Normal_examen_multiple_choice_enquete_vragenlijst

Deze week is de Nationale Studenten Enquête 2018 (NSE) van start gegaan. Bijna 750.000 studenten krijgen per e-mail een uitnodiging om mee te doen aan het landelijke vragenonderzoek, waarbij ze hun opleiding kunnen beoordelen. Dat meldt de Vereniging Hogescholen.

In totaal doen er dit jaar 73 hogescholen en universiteiten mee aan de NSE. Deelnemende studenten wordt bijvoorbeeld gevraagd hun mening te geven over de inhoud van hun studie, welke vaardigheden ze hebben geleerd en hoe ze worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Daarnaast mag er een oordeel worden gegeven over de toetsing, roosters, studielast, docenten, studiebegeleiding, de informatievoorziening vanuit de opleiding en de faciliteiten die studenten hebben om te studeren.

De NSE wordt gebruikelijk door ongeveer een derde van alle studenten in Nederland ingevuld. Dat betekent dat de enquête behoorlijk populair is. Het vragenonderzoek wordt georganiseerd door Studiekeuze123, in opdracht van het ministerie van Onderwijs. De achterliggende gedachte daarbij is om door middel van objectieve informatie over opleidingen en onderwijsinstellingen positief bij te dragen aan de kwaliteit van het hoger onderwijs.

Niet alleen studiekiezers hebben wat betreft hun studiekeuze dus baat bij de uitkomsten van de enquête, ook bestuurders worden dankzij de NSE veel wijzer op het gebied van beleid. Een volledige lijst van onderwijsinstellingen die dit jaar meedoen aan de enquête is hier te vinden.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids