Normal_muziekles__blokfluit__instrument__muziekonderwijs

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft voor pabo's een subsidieregeling waarmee zij het muziekonderwijs een vast onderdeel kunnen maken van de lerarenopleiding. Het Fonds wil er daarmee voor zorgen dat aankomende basisschoolleraren alles in huis hebben om later muziekonderwijs te geven in hun klas. Pabo's kunnen vanaf nu weer een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor de regeling. Dit meldt het Fonds voor Cultuurparticipatie.

De subsidieregeling sluit aan bij de aanpak Méér muziek in de Klas met als inzet muziekonderwijs structureel onderdeel van het onderwijsaanbod te maken op alle basisscholen in Nederland. Nu vindt nog slechts 11 procent van de leerkrachten zich bekwaam genoeg om muziekles te geven op school. Met de subsidieregeling wil het Fonds eraan bijdragen dat vanaf 2020 alle afgestudeerde pabostudenten zich in staat voelen om muziekonderwijs te geven in de klas.

Meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagprocedure op www.cultuurparticipatie.nl

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids