Normal_studenten__laptop__digitaal__hbo__uni__studeren__werken__groep

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft plannen om de dienstverlening beter te laten aansluiten bij de belevingswereld van studenten. De Jongerenadviesraad moet helpen om die verbeteringen door te voeren. Dat meldt DUO.

Zowel studenten, oud-studenten als vertegenwoordigers van studentenorganisaties vertegenwoordigen de adviesraad. De bedoeling is dat deze groep jongeren DUO advies geeft over wat er verbeterd kan worden in de dienstverlening richting studenten.

De Jongerenadviesraad komt maandelijks één keer samen, in het bijzijn van een paar medewerkers van DUO. Op de agenda staan per overleg één of twee thema’s die worden besproken. Die thema’s mag de adviesraad in principe zelf uitkiezen. In enkele gevallen bepaalt DUO wat er ter tafel komt. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids