Normal_kinderen__rennen__sport__beweging__gym

Vanaf het nieuwe schooljaar kunnen studenten een dubbele lerarenopleiding gaan volgen. De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) biedt dan de Dubbele Lerarenopleiding Pabo (leraar basisonderwijs) & ALO (leraar lichamelijke opvoeding) aan. In vijf jaar tijd kan de student twee diploma’s bemachtigen, één van de pabo en één van de ALO. Dit meldt de HAN.

De HAN springt hiermee in op de groter wordende behoefte aan breed inzetbare leraren. Met de nieuwe dubbele opleiding mogen studenten straks als groepsleerkracht lesgeven in het primair onderwijs en bovendien hebben ze een eerstegraads bevoegdheid verworven om als vakdocent het sport- en bewegingsonderwijs te geven in alle onderwijstypen. Hiermee kunnen ze tegemoet komen aan de behoefte aan vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs, maar kunnen ze bijvoorbeeld ook meewerken aan de ontwikkeling van gezonde scholen. Voor beide opleidingen bestaan specifieke toelatingstesten. Daarnaast worden selectiecriteria op het gebied van de motivatie toegepast.
 
De Dubbele Lerarenopleiding Pabo & ALO past goed in het ‘Plan van aanpak bewegingsonderwijs’ van het ministerie van onderwijs. Hierin was afgesproken dat basisscholen minimaal twee uur gymles per week zouden aanbieden door een vakleerkracht. Vandaag werd bekend dat deze aanpak niet heeft geleid tot meer gymuren en slechts gedeeltelijk tot de inzet van meer vakleerkrachten. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids