Normal_gym__sport__leerling__turnen__beweging__springen

De gemiddelde lestijd per week voor bewegingsonderwijs bij alle Nederlandse basisscholen is in 2016/2017 met 89 minuten gelijk gebleven ten opzichte van 2012/2013. Wel zijn er meer vakleerkrachten actief. Eerdere pogingen om het aantal lesuren voor bewegingsonderwijs te verhogen, lijken daarmee niet effectief. Dit melden het Mulier Instituut en het Algemeen Dagblad.

Het Mulier Instituut deed onderzoek naar bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs in 2016/2017. Hieruit blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen de regio’s in Nederland als het gaat om het aantal ingeroosterde uren gymnastiek. Zo hebben leerlingen van basisscholen in de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag  gemiddeld meer gymlessen per week dan in andere regio’s. Ook wordt daar vaker minimaal 90 minuten per week ingeroosterd voor bewegingsonderwijs. Ook qua inzet van vakleerkrachten lopen de drie grote steden voorop: op 92 procent van de basisscholen daar worden alleen vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs ingezet, tegen maximaal een derde van basisscholen in andere regio’s. 
 
In 2014 werd door het ministerie van onderwijs in het ‘Plan van aanpak bewegingsonderwijs’ afgesproken dat basisscholen minimaal twee uur gymles per week zouden aanbieden met een streven van 3 uur. De PO-Raad schreef in dit kader begin dit jaar nog op de website dat “in 2017 elke leerling in Nederland minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs zou moeten krijgen van een bevoegde leerkracht.”
 
Uit onderzoek van het Mulier Instituut lijkt dit streven voorlopig nog niet gehaald. De PO-Raad zegt tegen het Algemeen Dagblad dat het minimum van 2 uren gymles per week niet kan worden opgelegd aan de scholen. “Zo lang het niet verplicht wordt via het curriculum en niet bekostigd wordt, is het aan scholen zelf om te bepalen hoeveel uur ze gym geven.” Een woordvoerder van het ministerie van onderwijs laat weten dat het bewegingsonderwijs “onze aandacht” heeft.
 
Een derde uur bewegingsonderwijs lijkt er sowieso niet in te zitten. Uit onderzoek eerder dit jaar bleek al dat het honderden miljoenen euro’s kost om alle leerlingen in het primair onderwijs één extra lesuur gym te geven en alleen nog vakleerkrachten voor de gymklas te zetten.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids