Normal_rss_entry-108938

Hoogleraar Vanessa Evers van de Universiteit Twente doet op de website van de universiteit een boekje open over haar ervaringen met seksueel misbruik en intimidatie op de wetenschappelijke werkvloer. Dit in navolging van de wereldwijde protestactie van vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksuele intimidatie onder de hashtag #MeToo. Dit melden Algemeen Dagblad en ANP. 

Hoogleraar Human Media Interactie Evers schrijft in het verleden meerdere keren slachtoffer te zijn geweest van expliciete seksuele intimidatie vanuit een scheve machtsverhouding of impliciete intimidatie vanwege ‘gebrek aan sociale vaardigheden’. De hoogleraar werkt in een mannenwereld en benadrukt dat het om een enkeling gaat. Ze voelt zich als vrouwelijke senior onderzoeker geroepen de weg voor andere slachtoffers van seksuele intimidatie vrij te maken.

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) haakt hierop donderdag naar aanleiding van de wereldwijde protestactie #MeToo in. De organisatie vindt dat bedrijven en organisaties met meer dan vijftig werknemers verplicht zouden moeten worden een vertrouwenspersoon aan te stellen tot wie medewerkers zich kunnen wenden. Dit bij wet regelen zou een mooie taak zijn van een nieuwe minister van Sociale Zaken. Als onderdeel van de wet zouden de vertrouwenspersonen en de betrokken medewerkers ook bescherming moeten genieten tegenover de organisaties, zoals dat nu ook formeel is geregeld met klokkenluiders.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids