Normal_schoolverlaters__school__leren__studenten__leerlingen

Studenten aan eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen krijgen weinig les in effectieve leerstrategieën die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Dit blijkt uit onderzoek van twee masterstudenten Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Dit melden OU en NRC.

De studenten en tevens docenten onderzochten leerboeken en syllabi van lerarenopleidingen op twee effectieve (evidence-based) leerstrategieën. Dit waren de retrieval practice (gespreid leren) en de distributed practice (jezelf testen). Bewezen is dat het achteraf testen en het spreiden van dezelfde stof over meerdere studeersessies het geheugen stimuleert. Toch blijkt dat deze methoden bij slechts twee van de tien universiteiten en één van de acht onderzochte hogescholen in Nederland in het lesmateriaal voorkomen.
 
Ook merkten de onderzoekers op dat er vaak wél aandacht was voor andere pedagogische theorieën waarvan al meerdere malen wetenschappelijk bewezen is dat ze niet kloppen, zoals het idee dat studenten baat hebben bij verschillende leerstijlen.
 
Frank Crasborn, associate lector aan de lerarenopleiding van de Fontys Hogeschool, denkt dat in de leerboeken veel aandacht gaat naar het verwerken en het praktisch maken van de leerstof, waardoor er minder aandacht is voor het memoriseren en het vastzetten van kennis. Ook is het meer van deze tijd om informatie op te zoeken in plaats van deze te memoriseren. Bovendien wordt meer in de context geplaatst, zoals het leren van een taal. Was vroeger het stampen van woordjes heel gewoon, nu ga je naar het buitenland om een taal te leren.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids