Normal_techniek_student_auto

Er is veel vraag naar technici afkomstig uit het mbo. De Hogeschool Utrecht (HU) is daarom deze zomer een lectoraat gestart dat curriculumontwikkeling in het techniekonderwijs nader onderzoekt. Nieuwe didactiek in het bèta- en technologieonderwijs moet ertoe leiden dat het tekort aan technici op den duur wordt verholpen. Dat meldt Techniekpact.

HU-lector Elwin Savelsbergh is van mening dat techniekdocenten zich moeten blijven ontwikkelen. Bovendien moeten zij met hun vak inspelen op de interesses en mogelijkheden van leerlingen. Om daaraan te voldoen is een behoorlijke klus voor docenten, volgens de lector. 

In het onderwijsbeleid staat de samenhang tussen vakken centraal. Ook doen scholen hun best om vakinhoudelijke leerdoelen te koppelen aan de technische ontwikkelingen van tegenwoordig. Deze ontwikkelingen hebben er mede voor gezorgd dat de HU het lectoraat Didactiek van het bèta- en technologieonderwijs is begonnen.

Naast curriculumontwikkeling moet het lectoraat volgens Savelsbergh bijdragen aan de vakdidactische expertise voor leraren. Het profiel van de hogeschool ‘kwaliteit van samenleven in een stedelijke omgeving’ past daar volgens hem goed bij, evenals de Utrechtse onderwijsagenda en het gezamenlijke U-talentprogramma van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.

Het onderzoek naar technisch onderwijs van de HU is niet uniek in Nederland. Fontys ging de hogeschool in 2013 al voor met een lectoraat Bètadidactiek dat zich richt op een speciale lerarenopleiding voor lessen in wetenschap en technologie. Deze opleiding start aankomende maand. Ook Saxion heeft sinds een paar jaar een lectoraat ‘Wetenschap & Techniek in het onderwijs’. Ook een aantal universiteiten heeft inmiddels laten blijken zich te willen inzetten om iets te doen aan het tekort aan technici.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids