Logo_zuyd_hogeschool_logo

In een reactie op eerdere berichtgeving meldt Zuyd Hogeschool dat het nieuws over de mogelijke financiële problemen op de onderwijsinstelling onjuist is. Dat de vestigingen van de hogeschool te maken hebben met een dalend aantal leerlingen is bekend, maar met de financiële situatie van Limburge Hogeschool is niets mis. Dat meldt Zuyd Hogeschool.

In de plannen en begrotingen die de onderwijsinstelling maakt, wordt al jaren gekeken naar het dalende aantal studenten. Het verloop van die krimp vindt echter niet gelijkmatig plaats, waardoor sommige opleidingen meer last hebben van een afnemend studentenaantal dan andere. Sommige studies hebben juist te maken met een groei. Op die manier kan zich de situatie voordoen dat er op sommige afdelingen een tekort of teveel aan docenten is in verhouding tot de studentenaantallen. 

Zuyd Hogeschool noemt het "een uitdaging om de capaciteit op alle onderdelen goed te managen, omdat medewerkers van de ene opleiding niet altijd geschikt zijn voor de andere opleiding." Bovendien "is het personeelsbeleid van Zuyd erop gericht om vacatures in eerste instantie voor te leggen aan medewerkers in vaste dienst; dat beleid is niet gewijzigd." 

Docenten met een tijdelijk contract dat afloopt, krijgen geen nieuw contract. Vaste krachten nemen, waar mogelijk, hun taken over. Als dat vanuit de bestaande bezetting niet mogelijk is, kan iemands tijdelijke aanstelling op een aantal voorwaarden worden omgezet in een vaste aanstelling, aldus de school.

Zuyd Hogeschool zegt de 'interne mobiliteit' aan te moedigen. Het intern opvullen van vacatures gebeurt al meerdere jaren op de verschillende locaties van de instelling en moet bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De hogeschool in Zuid-Limburg laat weten de ontwikkelingen op het gebied van studentenaantallen en financiën nauw te volgen. Op deze gebieden streeft Zuyd naar het nemen van proactieve maatregelen, om voor nu en in de toekomst de gezonde positie van de school te kunnen waarborgen. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids