Normal_student__studeren__leren__boeken__thuis

Studenten met een allochtone afkomst die een hbo-studie doen, lopen vaak tegen moeilijkheden aan. Met name op de vakken Nederlands, wiskunde en Engels presteren zij onvoldoende. Dat lijkt deels te maken te hebben met het ontbreken van motivatie voor het kiezen van een opleiding. Dat meldt het AD.

Veel studenten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond die op het hbo zitten, hebben hun weg daarnaartoe afgelegd via het vmbo en het mbo. Door taalachterstanden kon deze groep studenten op de middelbare school niet meteen aan de havo beginnen. Eenmaal op het hbo zijn sommige vakken alsnog een struikelblok voor velen.

Youssef Azghari, docent aan de Avans Hogeschool in Breda en promovendus aan de Tilburg University, zegt dat allochtone studenten minder vaak worden voorbereid op een studie in het hoger onderwijs. Azghari onderzocht de rol van participatie bij een groep Marokkanen. Daaruit bleek onder meer dat er anders wordt omgegaan met de vrijheid om te studeren. Dat er daardoor motivatieproblemen ontstaan, is dus niet zo verwonderlijk. Een derde van de studenten met een allochtone achtergrond wisselt van studie, terwijl dat aantal bij westerse studenten op een vijfde ligt.

Maurice Crul, hoogleraar diversiteit en onderwijs aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de VU in Amsterdam, is van mening dat deze groep studenten meer voorlichting moet krijgen. Datzelfde geldt voor hun ouders. Azghari deelt die mening. Crul voegt daaraan toe dat brede brugklassen met de mogelijkheid om door te stromen naar de havo ook een oplossing kunnen zijn. Mocht dat niet binnen de mogelijkheden liggen, dan moeten allochtone studenten tijdens hun mbo-opleiding beter worden voorbereid op het hbo, sluit Crul af.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids