Logo_logo_han_hogeschool_van_arnhem_en_nijmegen

De gemeente Arnhem, de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) investeren in de doorstroom van hoogopgeleide statushouders naar het hoger onderwijs. Dat doen zij door de samenwerking te intensiveren. De verwachting is dat de komende twee jaar zo'n 15 Arnhemse statushouders per kalenderjaar gebruik kunnen maken van het traject om door te stromen binnen het onderwijs. Dat meldt de gemeente Arnhem.

De samenwerking tussen de gemeente Arnhem en het UAF maakt het makkelijker voor Arnhemse hoogopgeleide statushouders om een vooropleiding (vavo, hbo of wo) te volgen. Zo worden zij actief begeleid voor het UAF en worden hun studiekosten betaald. Hierdoor kunnen zij deze vooropleiding afronden en doorstromen naar een vervolgopleiding in hbo of wo. Na afronding van de studie worden statushouders geholpen bij het vinden van een baan. Uit cijfers blijkt dat dit investeren in onderwijs van hoogopgeleide statushouders leidt tot een sterke afname van het aantal hoogopgeleiden met een bijstandsuitkering.

Wethouder Ron König: "Arnhem kiest voor een integrale aanpak voor statushouders. Daarom  investeren wij in doorstroommogelijkheden van statushouders binnen het onderwijs. Dit convenant biedt een specifieke groep hoger opgeleide statushouders de mogelijkheid door te stromen naar het hbo of universiteit. Daardoor worden hun kansen op de arbeidsmarkt flink vergroot. Dat is goed nieuws voor zowel statushouders als de samenleving."

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids