Normal_studenten__collegezaal__luisteren__hbo__uni

De vooruitzichten voor afgestudeerde hbo’ers zijn goed. Dat blijkt uit de HBO-Monitor die in 2015 voor het eerst afgestudeerden niet alleen anderhalf jaar, maar ook vijf jaar na diplomering ondervroeg over hun ervaringen. Deze lange-termijn-gegevens zijn uniek voor de hbo-sector en maken het mogelijk individuele loopbaantrajecten in kaart te brengen. Dat meldt Maastricht University.

Van alle afgestudeerden die in 2011 somber waren over hun carrièreperspectieven is in 2015 de helft veel positiever. En niet onterecht, want 75 procent van de afgestudeerden die in 2011 geen zicht hadden op een vaste aanstelling werkte in 2015 in vaste dienst. Dit kan deels worden verklaard door de aantrekkende economie, maar ook door de groeiende competenties van afgestudeerden. Zo is het aandeel afgestudeerden dat leiding geeft aan medewerkers in de onderzochte periode met bijna 10 procent gestegen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het overgrote deel van de afgestudeerden dat een jaar na afronding van de hbo-opleiding werkloos was, vijf jaar na afstuderen werk heeft gevonden. Meer dan de helft van deze groep heeft bovendien werk op hbo-niveau. De slechte starters hebben dus een mooie 'inhaalslag' gemaakt. Van de mensen die al direct een baan in de eigen vakrichting én op hbo-niveau vinden, heeft 89 procent na vier jaar nog steeds een baan in de eigen richting en 92 procent ook nog steeds op hbo-niveau. Slechts 2 procent is werkloos.

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de groep afgestudeerden met een starterbaantje onder niveau (53 procent) 5 jaar na afstuderen een baan op hbo-niveau heeft. Daarnaast heeft 15 procent van deze groep weliswaar geen baan op hbo-niveau, maar wel een baan binnen de studierichting. Het aantal zelfstandigen onder afgestudeerden uit de sectoren Taal & Cultuur is tussen 2011 en 2015 fors afgenomen, van ongeveer zes op de tien naar vier op de tien. In de sector Landbouw is het aantal zelfstandigen in dezelfde periode juist toegenomen. 

Tachtig procent van de Nederlandse hogescholen werkte mee aan dit onderzoek van ROA, het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids