Normal_studenten__laptop__digitaal__hbo__uni__studeren__werken__groep

Internationale studenten die na hun afstuderen in Nederland blijven werken, leveren jaarlijks 1,57 miljard op voor de schatkist. Dat is meer dan tot nu toe werd aangenomen. EP-Nuffic heeft dit berekend op basis van nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het rekenmodel van het Centraal Planbureau (CPB) in een studie naar de opbrengsten van internationale studenten. De organisatie voor internationalisering van het onderwijs schat dat tenminste een kwart van de afgestudeerde internationale studenten een leven lang in Nederland zal blijven. Dit meldt EP-Nuffic.

Aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen volgen bijna 75 duizend internationale studenten met 161 verschillende nationaliteiten een volledige studie. Studenten in de studierichtingen Techniek, Gezondheid en Natuur blijven gemiddeld vaker en langer in Nederland. Ook studenten van buiten Europa en studenten in het hoger beroepsonderwijs behoren vaker tot de blijvers. De meeste internationaal afgestudeerden die na hun studie in Nederland blijven komen uit Duitsland, China, Indonesië, Polen en België. Studenten uit sub-Sahara Afrika blijven juist zelden. 

De opbrengsten van internationale studenten zijn niet alleen goed voor de staatskas en de Nederlandse kenniseconomie. Deze studenten dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs: ze halen hogere cijfers en studeren sneller af dan hun Nederlandse klasgenoten.

Ze zorgen voor een international classroom, waarin ze hun kennis en ervaring delen met hun medestudenten. Elke student kan zo internationale competenties opdoen. Ook als ze teruggaan naar hun land van herkomst blijken internationale studenten ambassadeurs voor het Nederlandse onderwijs en bedrijfsleven en kunnen ze economische en diplomatieke deuren openen.

De nieuwe cijfers worden bekendgemaakt in de Week van de Internationale Student. Tijdens deze week besteden EP-Nuffic en de Nederlandse onderwijsinstellingen aandacht aan de waarde van internationale studenten voor Nederland. Het hoogtepunt van de week is nl4talents op 23 november, een evenement voor talentvolle internationale studenten die na hun opleiding verbonden willen blijven met Nederland. Koning Willem Alexander zal tijdens het evenement kennis maken met internationale studenten en alumni.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids