Normal_studentenkamer__studentenhuis__student__hbo__wo__huurprijs

The Student Hotel (TSH) herkent zich niet in het beeld dat de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) woensdag schetste in een persbericht. Hierin stelde de LSVb dat TSH huurrechten schendt en studenten te veel dwingt te betalen. The Student Hotel geeft aan de LSVb graag uit te nodigen voor een debat over de toekomst van studentenhuisvesting. Dit meldt TSH.

Alle vier Nederlandse vestigingen van TSH waren reeds voor het academische jaar volgeboekt. Volgens TSH komt dit door de toename van het Engelstalige onderwijs en daarmee van internationale studenten. Daarnaast kiezen studenten steeds vaker bewust voor studentenhuisvesting die vergelijkbaar is met die van een Amerikaanse campus: kamers met allerlei voorzieningen, services en sociale en culturele programma’s. Ook hebben steeds grotere groepen studenten voor kortere tijd huisvesting nodig, een globale trend waar het Nederlandse aanbod nog niet gereed voor was, zegt TSH. Studenten kiezen bewust en weloverwogen voor een verblijf in The Student Hotel op een moment dat er nog voldoende overig woningaanbod is, van gedwongen huur is dus geen enkele sprake. 
 
TSH zegt graag in gesprek te willen gaan met de LSVb over hoe het bestaande aanbod van betaalbare studentenwoningen kan worden uitgebreid. Frank Uffen (directeur partner relations van The Student Hotel): “Wij investeren in huisvesting zonder enige subsidie, voor een internationale groep studenten die steeds vaker voor Nederlandse universiteiten kiest, voor topopleidingen. De aantijging dat de komst van Studenten Hotels studenten dwingt tot het betalen van hogere huren snijdt dus absoluut geen hout. Daarnaast meldt de LSVb dat studenten bij TSH kamers voor 1100 euro per maand huren, terwijl wij al kamers beschikbaar hebben vanaf 635 euro per maand, een onnodige overdrijving en een onjuiste weergave van de feiten. Het zou goed zijn als de LSVb inziet dat het onderwijsklimaat verandert en dat we trots mogen zijn dat zoveel buitenlands toptalent voor Nederland kiest”, aldus Uffen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids