Normal_rss_entry-54703

Het academisch jaar 2016-2017 gaat met aanzienlijk minder gemor van start dan de voorgaande collegeperiode, toen het leenstelsel werd ingevoerd. Toch blijft de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) kersverse studenten waarschuwen voor de gevaren van het nieuwe systeem van studiefinanciering.

"Studenten die dit jaar beginnen aan een opleiding worden godzijdank met minder grote veranderingen geconfronteerd dan de lichting van vorig jaar", verzucht LSVb-voorzitter Jarmo Berkhout. ,,Maar studenten moeten zich goed blijven realiseren wat de gevolgen zijn van leven met een enorme studieschuld."

Met ingang van 1 september 2015 werd de basisbeurs voor nieuwe studenten afgeschaft en vervangen voor een leenstelsel. "Destijds werd ervan uitgegaan dat de gemiddelde student in vier jaar studeren een schuld van ongeveer 15.000 euro zou opbouwen. Inmiddels weten we dat 20.000 tot 30.000 euro een realistischer gemiddelde is. En wie maximaal leent, zit na vier jaar opgezadeld met 48.000 euro schuld. Dat is een ontzettend zware last met grote gevolgen die je de rest van je leven meesleept."

De studentenvakbond blijft komend studiejaar alert op de effecten van het nieuwe systeem. "We zagen al dat de drempel om te gaan studeren voor mensen die al moeilijk toegang hebben tot hoger onderwijs, alleen maar hoger wordt. Voor bijvoorbeeld studenten uit lager opgeleide gezinnen, studenten met een handicap en doorstromers is het veel moeilijker geworden een opleiding te bekostigen. Die extra barrières zijn onwenselijk."

Door: ANP