Normal_techniek__mbo__hbo__uni__samenwerken__studenten__elektrisch

Jonge hoogopgeleiden zijn minder vaak technisch geschoold dan tien jaar geleden. Onder deze technici zijn vier keer zoveel mannen als vrouwen. Bijna 30 procent van de vrouwen en bijna de helft van de mannen met een hogere technische opleiding gaat aan de slag in een technisch beroep. Dit meldt CBS. 

Jonge mannen met een afgeronde technische opleiding in het hoger onderwijs kiezen vaak voor andere beroepen dan jonge vrouwen met een dergelijke opleiding. Van de 55 duizend mannen tussen 25 en 35 jaar die een technische opleiding afgerond hebben, had 47 procent een technisch beroep. Zij werken vaak als ingenieur of technicus op het gebied van bouwkunde of natuur. Onder de 15 duizend technisch opgeleide vrouwen had 29 procent een technisch beroep, vaak als ingenieur of architect.
 
Van de jonge hoogopgeleide techneuten die niet in de techniek werkzaam willen zijn, kiezen vrouwen vaker voor een commercieel of creatief en taalkundig beroep dan jonge mannen. Zij zijn bijvoorbeeld grafisch vormgever, adviseur marketing, vertegenwoordiger of beeldend kunstenaar. Mannen werken vaker in de ICT-sector.
 
Tien jaar geleden had 12 procent van de 25- tot 35-jarigen een afgeronde technische opleiding in het hoger onderwijs. Inmiddels is dit gedaald naar 9 procent. Bij mannen daalde dit van 20 procent in 2005 naar 16 procent in 2015. Onder jonge vrouwen schommelt dit percentage rond de 4 procent. 
 
Op de havo en het vwo is het profiel natuur en techniek de afgelopen jaren steeds populairder geworden, zowel bij jongens als bij meisjes. Ook het aantal studenten dat een technische opleiding start in het hoger onderwijs neemt toe, maar de stijging is hier niet zo sterk als in het voortgezet onderwijs.
 
© Nationale Onderwijsgids