Normal_zorgpersoneel_verpleging_5345

Aan minister Schippers (VWS), minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) zijn de eerste vijf regionale actieagenda’s van het Zorgpact gepresenteerd. Bijvoorbeeld in de regio Midden Nederland slaan opleidingen en zorginstellingen de handen ineen om helder te krijgen wat de impact is van e-health, domotica, en robotica op de opleiding die zorgprofessionals nodig hebben voor hun dagelijkse werk. 

Minister Schippers: "Met steeds meer ziektes kan je oud worden, zelfredzaam zijn en gewoon thuis blijven wonen. Vaak met behulp van nieuwe technieken. Dat betekent dat je de zorg anders organiseert rondom mensen en dat je zorgverleners anders opleidt. Het is goed te zien dat instellingen hier actief mee aan de slag zijn."

Minister Bussemaker: "Het onderwijs leidt jongeren op voor beroepen die nog niet bestaan. Dat geldt voor de zorg misschien nog wel meer dan in andere sectoren, met de vergrijzing voor de boeg en de ongekende mogelijkheden die nieuwe technieken en ontdekkingen bieden. Daarom is het van cruciaal belang dat opleidingen nauw samenwerken met de beroepspraktijk, om de uitdagingen van morgen en overmorgen aan te kunnen."

Staatssecretaris Van Rijn: "Wat cliënten en mantelzorgers verwachten van de zorg en de professionals in de zorg verandert continu. Daarom is het heel belangrijk dat er vanuit de dagelijkse praktijk heel nauw contact is met opleidingen, zodat die ook continue veranderen en verbeteren. Vanuit het Zorgpact worden daar elke dag mooie stappen in gezet."

Het Zorgpact – met Doekle Terpstra als aanjager – is op initiatief van het kabinet ingesteld om de samenwerking tussen zorgopleidingen, zorginstellingen en lokale overheden te ondersteunen, met het doel om opleidingen voor zorgprofessionals klaar te stomen voor de toekomst. Het Zorgpact sluit aan bij regionale initiatieven en faciliteert de versterking daarvan. Doel is dat alle werkers in de zorg goed zijn voorbereid op onder andere complexere zorgvragen, technologische en demografische ontwikkelingen en een toenemende rol van mantelzorgers en familieleden.

© Nationale Onderwijsgids