Minister Jet Bussemaker

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker staat nog steeds achter de toelatingseisen voor de pabo, die dit jaar werden ingevoerd. Volgens Bussemaker is het aannemelijk dat de kwaliteit van de instroom werkelijk stijgt en zijn er op dit moment geen maatregelen nodig om een verdere daling van het aantal instromende studenten te voorkomen. Daarnaast komt er gratis ondersteuning voor nieuwe studenten die zich niet tijdens hun middelbare school hebben kunnen voorbereiden op deze eisen. Dit antwoordde zij op vragen die haar gesteld werden door Tweede Kamerlid Bisschop (SGP).  

Instroom
Bisschop stelde Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat de pabo's voor dit schooljaar fors minder aanmeldingen hebben gekregen en er zodoende een tekort aan basisschoolleraren dreigt. Volgens Bussemaker klopt het dat het aantal aanmelding fors lager ligt. Dit betekent volgens haar echter niet dat het aantal afgestudeerden fors zal teruglopen. Zo is de verwachting dat het percentage uitvallers zal afnemen en er naar verhouding meer pabostudenten zullen afstuderen. De minister zegt toe de instroomaantallen te blijven monitoren, maar deze cijfers zullen niet eerder dan begin 2016 beschikbaar zijn. 
 
Bussemaker bevestigde in haar antwoorden tevens in overleg te zijn met de Vereniging Hogescholen over een tijdelijke herverdeling van de bekostiging ter compensatie voor de verminderde instroom. 
 
Niveau toelatingseisen
SGP'er Bisschop vroeg de minister ook waarom de eisen verplicht zijn voor leerlingen die hier bij het kiezen van hun profiel in het voorgezet onderwijs nog geen rekening mee konden houden. Bussemaker wijst erop dat de eisen met brede steun van de pabo's en de Kamer zijn ingevoerd en dat het grote kennisverschil van instromende studenten een succesvolle begeleiding naar een diploma in de weg stond. Ook antwoordt ze dat de toelatingstoetsen vergelijkbaar zijn met het niveau havo3/vmbo-t4. Dit betekent dat de meerderheid van de studenten die de toetsen moeten doen, al eerder in hun schoolloopbaan onderwijs heeft gehad in de gevraagde vakken en op het verwachte niveau. Niettemin is er voor de komende jaren voor deze studenten een gratis ondersteuningsaanbod opgezet, uitgevoerd door MBO Diensten en gefinancierd door het OCW. Meer informatie over dit aanbod is te vinden op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl
 
© Nationale Onderwijsgids