Normal_studenten_conferentie_congres

Dit studiejaar maken de pabo-opleidingen gebruik van nieuwe toelatingstoetsen. Hierdoor zijn er gemiddeld 30 procent minder aanmeldingen voor de opleiding dan vorig jaar. Tegenover de dalende instroom staat volgens de Vereniging Hogescholen wel een verbetering van de kwaliteit van de instroom, alsmede de verwachting dat de uitval aan het eind van het eerste jaar substantieel zal dalen. Dit ligt nu landelijk op ruim 40 procent. Dat meldt de Vereniging Hogescholen.

Naast de terugloop in het aantal aanmeldingen zou er sprake zijn van een te late invoering van de toelatingstoetsen. Zo zou de indruk zijn ontstaan dat de aspirant-studenten geconfronteerd worden met hoge drempels en extra kosten. De Vereniging van Hogescholen benadrukt dat dit niet klopt. De pabo's zijn al een aantal jaren bezig om de kwaliteit van de toekomstige leerkrachten te verhogen. Uit de meest recente accreditatieronde van het NVAO bleek dat alle pabo's voldoende of zelfs goed scoorden. De aanscherping van de toelatingseisen is een van de middelen om het doel van betere kwaliteit te behalen. De daling in de aanmeldcijfers kan deels worden toegeschreven aan de nieuwe toelatingseisen. 

“Door de hogere eisen die worden gesteld aan de toelating tot de pabo, zal naar alle waarschijnlijkheid een ander type student instromen, waardoor de pabo’s komend studiejaar extra stappen kunnen zetten in de verhoging van de kwaliteit”, aldus de Vereniging Hogescholen. 

© Nationale Onderwijsgids