Normal_wiv3eweekend28jpg

Van 27 april tot en met 10 mei staat heel Europa in het teken van jongeren tijdens de European Youth Week. In het kader daarvan werden op 6 mei in Brussel de Youth Awards uitgereikt. Dit is een belangrijke prijs van de Europese Commissie voor inspirerende jongerenprojecten. Uit 150 projecten uit heel Europa werd het Nederlandse jongerenproject Wij(k) in Verandering van de International Debate Education Association (IDEA) verkozen tot meest inspirerende project in de categorie 'Empowering young people through mobility and other initiatives'. Dit meldt het Nederlands Jeugdinstituut.

IDEA werkte voor het project samen met jongerenorganisaties D'Broej in Brussel, KRAS in Antwerpen en Combiwel in Amsterdam. Wij(k) in Verandering is een project voor jongeren die opgroeien in achterstandswijken. Door te debatteren met elkaar, buurtbewoners, de lokale overheid en de politie bepaalden de jongeren wat ze wilden veranderen om de discriminatie in hun wijk aan te pakken. Een jaar lang hebben de jongeren projecten opgestart om hun wijk te verbeteren.

De jongeren van D'Broej uit Brussel hebben in Wij(k) in Verandering discriminatie op scholen bespreekbaar gemaakt. Via Combiwel Amsterdam pakten jongeren hun 'pleinen' aan. In Antwerpen hebben de jongeren van KRAS Kiel zich ingezet om de relatie tussen jongeren en politie te verbeteren.

Met de uitreiking van de Youth Awards erkent de Europese Commissie het werk van jongerenorganisaties en hoopt het andere organisaties te inspireren om internationale projecten voor de jongeren waarmee ze werken op te zetten.

Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ heeft als doel om onderwijs, training en jongerenwerk in heel Europa te moderniseren: mensen moeten zich voortdurend kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren en zo een leven lang leren. Het programma Erasmus+ wordt in Nederland uitgevoerd door het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training en het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd. EP-Nuffic, CINOP en het Nederlands Jeugdinstituut vormen samen deze Nationale Agentschappen. 

© Nationale Onderwijsgids