Normal_van_dooren_veste

De Hanzehogeschool Groningen heeft als eerste hogeschool twee Bijzondere Kwaliteitskenmerken Ondernemen van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) behaald voor de bacheloropleidingen Popular Culture en de minor Sport Business Innovation. Bijzondere kenmerken worden verstrekt aan opleidingen die uitzonderlijk sterk zijn in een bepaald onderwijsaspect, in dit geval dus de ontwikkeling van ondernemerschap. Dit meldt de Hanzehogeschool. 

“We willen in alle opleidingen aandacht voor de ontwikkeling van een ondernemende houding en van zelfstandig ondernemerschap. Daarom zijn we uiteraard erg blij met deze erkenning”, zegt Henk Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur van de hogeschool.

Frans Donders, directeur van het Groningen Center of Entrepreneurship en verbonden aan het Kenniscentrum Ondernemerschap van de hogeschool: “De eisen en de werkwijzen van de NVAO voor het verstrekken van deze bijzondere kenmerken hebben we gebruikt als basis voor de ontwikkeling van het HG/VNO-kwaliteitslabel Ondernemen, dat we binnenkort samen met VNO-NCW MKB Noord gaan starten. Een unieke samenwerking waarmee we samen al onze opleidingen gaan beoordelen op de mate waarin zij ondernemerschapsontwikkeling in hun curricula hebben opgenomen. Daarna zullen we bij de NVAO in het schooljaar 2015-2016 het NVAO Bijzondere Kenmerk Ondernemen voor de hele hogeschool aan gaan vragen.”

De Hanzehogeschool is de eerste hogeschool die twee van deze kenmerken heeft bemachtigd en bevindt zich daarmee in een select gezelschap. De enige andere instelling voor hoger onderwijs met twee kenmerken is de Vrije Universiteit van Amsterdam. De Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Arnhem Nijmegen hebben er elk één. 

© Nationale Onderwijsgids