Normal_college_docent_klas_lokaal

De Hogeschool Utrecht biedt komend studiejaar een leerroute aan die twee onderwijsbevoegdheden oplevert. Zo kunnen studenten in vijf jaar tijd twee tweedegraads bevoegdheden halen, bijvoorbeeld de pabo en de lerarenopleiding Nederlands. Dit meldt Hoger Onderwijs.nu.

Volgens de hogeschool hebben scholen in het voortgezet onderwijs en mbo grote behoefte aan leraren met een dubbele bevoegdheid, zeker in tekortvakken als wiskunde en Duits. Door het behalen van twee diploma's vergroten de studenten hun kansen op de arbeidsmarkt. De leerroute duurt een jaar langer dan een normale bachelor. Daardoor moeten de studenten in de eerste twee leerjaren 25 studiepunten extra behalen. Qua kosten is het voor de studenten voordeliger dan twee losse opleidingen volgen. De studenten betalen dus eigenlijk voor één diploma, terwijl ze er twee krijgen. Alleen het vijfde jaar kost de student één keer collegegeld extra.

Begin jaren zeventig had de Utrechtse Hogeschool de experimentele Lerarenopleidingen, waarbij de studenten twee vakken kozen. In het hoofdvak haalden zij een tweedegraads bevoegdheid, het bijvak leverde de inmiddels afgeschafte derdegraads bevoegdheid op. Na aanhoudende kritiek op de gebrekkige vakkennis van de dubbelbevoegde leraren werd in 1986 de overstap gemaakt naar de lerarenopleiding voor één vak.

© Nationale Onderwijsgids