Normal_14158765480125_1

(Novum) - De honderdduizend extra banen die er in het bedrijfsleven moeten komen voor mensen met een arbeidsbeperking blijven bestemd voor mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma (PvdA) voelt er voorlopig niets voor de doelgroep uit te breiden.

VVD, CDA en D66 hadden erop aangedrongen de criteria te versoepelen, zodat ook hoger opgeleiden voor zo'n baan in aanmerking komen. Klijnsma vindt het echter 'te snel' om de gemaakte afspraken nu al aan te passen.

Het kabinet heeft met vakbonden en werkgevers afgesproken dat de banen alleen zijn bestemd voor personen die anders niet of nauwelijks aan de slag komen. VNO-NCW en FNV drongen er echter enkele maanden geleden ook al op aan de definitie wat soepeler te hanteren omdat anders hoger opgeleiden uit de boot vallen.