Normal_mbo_minister_bussemaker_1

(Novum) - Tot onvrede van de oppositie worden de details van het maandag gesloten onderwijsakkoord pas op Prinsjesdag openbaar gemaakt. Minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) wilde dinsdag tijdens het eerste vragenuurtje sinds het zomerreces verder niets prijsgeven.

De bewindsvrouw was ontboden door Paul van Meenen (D66), die haar aan de tand voelde over het akkoord. Hij wilde onder meer weten of er wel echt wordt geïnvesteerd in het onderwijs. Het persbericht repte van een investering van 689 miljoen, maar Van Meenen twijfelt of dit wel 'nieuw' geld is en of niet is geschoven in de begroting.

Ook eiste hij een harde toezegging: het kabinet moet garanderen dat niet verder wordt bezuinigd op onderwijs.

Bussemaker wilde echter geen details prijsgeven, omdat het akkoord van invloed is op haar begroting voor 2014. En die wordt pas op Prinsjesdag openbaar gemaakt. "Niemand hier in de Tweede Kamer heeft een akkoord behalve ik. En mijn exemplaar zit in een kluis."

Dat maandag enkele afspraken bekend zijn gemaakt, is vooral bedoeld om tegemoet te komen aan de 'dringende behoefte' van de partijen waarmee Bussemaker aan tafel zat om die te delen met hun achterban. De bewindsvrouw probeerde Van Meenen wel gerust te stellen door erop te wijzen dat die partijen niet zomaar hebben getekend. "Zij zijn allemaal van oordeel dat het een verbetering van het onderwijs betekent."

Van Meenen noemde het 'teleurstellend' dat Bussemaker geen details wilde delen. Jasper van Dijk (SP) vond het een beetje flauw dat de Kamer wel 'een paar kruimels' krijgt, maar niet het hele akkoord. Joël Voordewind (ChristenUnie) vroeg zich af wat de waarde van het akkoord is, aangezien de grootste onderwijsbond AOb nog niet heeft getekend. Bussemaker hoopt dat de bond alsnog tekent, zei ze. "Ik hoop de komende tijd afspraken met hen te kunnen maken."