N-termen dit jaar ook gemiddeld 0,1 tot 0,3 punt hoger

Vandaag zijn de N-termen bekend gemaakt door het College voor Toetsen en Examens. Daarmee kunnen scholen de uitslag van de eindexamens bepalen. Dat meldt het College voor Toetsen en Examens. 

Leerlingen in het vmbo, havo en vwo die hun papieren examens hebben afgerond in het eerste tijdvak, horen vandaag van hun school of de vlag uit kan. Voor de leerlingen in het vmbo basis en kader die de flexibele en digitale centrale examens hebben gemaakt, is dat op woensdag 15 juni.  

Bewondering 

Pieter Hendrikse, voorzitter van het College voor Toetsen en Examens: "Van harte gefeliciteerd aan alle leerlingen die vandaag geslaagd zijn. Voor iedereen die in het tweede en derde tijdvak nog examens maakt: zet hem op en veel succes. Ik heb bewondering voor hoe hard er is gewerkt door leerlingen, scholen, docenten en andere betrokkenen in weer een bijzonder examenjaar. Veel docenten hebben tijdens hun vrije dagen doorgewerkt, dat kon door het vervroegde tweede tijdvak dit jaar helaas niet anders. Ik heb veel respect daarvoor."

Extra tijdvak 

Net als vorig jaar is de examenperiode vanwege corona uitgebreid met een extra tijdvak. Leerlingen hebben de mogelijkheid om hun examen over deze twee tijdvakken te spreiden. Uit onze gegevens blijkt dat de meeste examenleerlingen in het eerste tijdvak hun examens hebben gemaakt. Wel lijkt het erop dat er dit jaar iets minder leerlingen in tijdvak 1 al hun examens hebben gemaakt dan vorig jaar. Dat kunnen we pas met zekerheid zeggen na het tweede tijdvak. 

Corona 

Pieter Hendrikse: "Het afgelopen jaar hadden we opnieuw te maken met uitdagingen vanwege corona. Samen met onze ketenpartners DUO en Cito heeft het CvTE hard gewerkt aan de centrale examens en het ondersteunen van leerlingen, docenten en scholen. Ook onze samenwerking met vakverenigingen en het LAKS was voortreffelijk. Het eerste tijdvak is inhoudelijk goed verlopen; een gezamenlijke inspanning waar we trots op mogen zijn!"

N-termen 

Net als vorig jaar zijn de N-termen gemiddeld 0,1 tot 0,3 punt hoger dan in de jaren 2015-2019. Om meer over de resultaten te kunnen zeggen is een verdere analyse nodig. De onderzoeksresultaten hiervan verwachten we net als vorig jaar in het najaar gereed te hebben. 

Met een N-term worden de scorepunten voor een examen omgezet naar een cijfer. Een N-term is doorgaans een getal tussen 0,0 en 2,0. Bekijk de animatie over de normering in 2022 voor een uitleg over hoe de N-term precies werkt. 

Speciale vlaggendagen 

Voor de leerlingen die Staatsexamens doen, zowel de individuele leerlingen als de vso-leerlingen, zijn er speciale vlaggendagen op vrijdag 8 juli en de vier vrijdagen daarna. 

Door: Nationale Onderwijsgids