Opvallend weinig klachten over vmbo-examens dit jaar

Sinds 6 april mogen scholen de eindexamens afnemen in de basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo. Tot nu toe zijn er over de examens, die tot 23 juli afgenomen kunnen worden, nauwelijks klachten binnengekomen bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), wat opvallend is, aangezien er door de coronacrisis flink wat beperkingen zijn. Dit meldt Algemeen Dagblad.

Hoewel sommige praktijkvaardigheden op school worden getoetst kiezen veel scholen ervoor om vooral digitale examens af te nemen. Zoals elk jaar kunnen leerlingen klachten over de examens indienen op www.examenklacht.nl. In de eerste drieënhalve week sinds de start van de examens zijn er echter nog maar weinig klachten binnengekomen.

Maatwerk

Volgens LAKS is het positief dat scholen dit jaar zelf de examens in kunnen plannen. LAKS-voorzitter Nienke Luijckx zegt daar over: “We zien dat scholen gebruikmaken van die ruimte om maatwerk per leerling te bieden, wat ons betreft een erg goede ontwikkeling. Op deze manier zorgen we ervoor dat elk individu zo goed mogelijk wordt voorbereid.” Ook op organisatorisch gebied wordt er weinig geklaagd. LAKS verwacht dat dit komt doordat scholen nu al geruime tijd digitaal examens afnemen.

Door: Nationale Onderwijsgids