Logo_laks_landelijk_aktie_komitee_scholieren

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) vraagt om snelle actie van de politiek en scholen. Naar aanleiding van de fouten rondom de schoolexamens op het Calvijn College te Amsterdam en de misstanden vorig jaar in Maastricht, trekt het LAKS opnieuw aan de bel over problematiek rond de examens. Voorzitter Jordy Klaas: "Het is ongelooflijk dat leerlingen nu weer de dupe zijn. Dit vraagt direct grondige actie van scholen en regering." Volgens het LAKS gaat het structureel mis en zijn deze twee zaken zeker niet de enige twee. Dit meldt het LAKS.

Calvijn College en VMBO Maastricht

Gisteren werd bekend dat 68 leerlingen van het Calvijn College in Amsterdam een aantal schoolexamens opnieuw moet maken. Het LAKS leeft intens mee met deze leerlingen.
 
De leerlingen moeten de onderdelen inhalen omdat de school ze eerder niet heeft getoetst, terwijl ze wel in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van de school stonden. Nadat de school dit zelf gemeld had, deed de Inspectie van het Onderwijs onderzoek en kwam tot de conclusie dat de toetsen alsnog moesten worden gedaan. Vorig jaar ging het ook al mis op het VMBO Maastricht. Daar werden van 353 leerlingen de examens ongeldig verklaard nadat de Inspectie onderzoek had gedaan en er ook grote misstanden bleken rond de schoolexamens.
 
Wettelijk moet een leerling het PTA hebben afgerond voordat de eindexamens beginnen. Het PTA bestaat vaak uit een breed scala aan toetsen en telt voor de helft mee in het eindcijfer. Scholen hebben een grote vrijheid in het samenstellen van onderwerpen en onderdelen van het PTA. 
 

LAKS ziet vaker grote fouten

Het LAKS is naar aanleiding van VMBO Maastricht dieper in de problemen rondom PTA’s gedoken. Zo sprak het LAKS met veel scholieren over de gang van zaken rond de schoolexamens en hield ze een peiling, waar ruim 1400 reactie op binnenkwamen. 
 
Daarin gaf bijna 1 op de 4 leerlingen aan dat er geen schoolexamen/toets is afgenomen, terwijl deze wel in het programma van toetsing en afsluiting stond; precies de dwaling die de leerlingen op het Calvijn College dupeerde. Verder geeft 49 procent van de respondenten aan dat er wel eens een examen niet volgens de planning wordt afgenomen. 
 
Een van de oorzaken voor de problematiek ziet het LAKS in overladenheid in het toetsingsprogramma, waardoor problemen met planning en administratie op de loer liggen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids