Normal_examen__rekenen__rekentoets__leerlingen__eindexamen

Dinsdagmorgen hebben ruim 36.000 havo-leerlingen het eindexamen Geschiedenis gemaakt. Over het examen kwamen vele duizenden klachten binnen op de klachtenlijn van het LAKS. Voor veel leerlingen bleek het onduidelijk hoe uitgebreid ze moesten antwoorden op de vragen. Ook de vwo-ers hadden gisterochtend Geschiedenis, zij hadden vooral moeite met de gekopieerde bronnen bij het examen die te onduidelijk zouden zijn geweest. Dit melden Algemeen Dagblad en LAKS.

Het aantal klachten over het havo-examen is flink gestegen ten opzichte van vorig jaar. In 2015 kwamen er 5900 klachten binnen. Voor het examen van dit jaar stond de teller gisteravond om 18.00 uur op zo'n 8400 klachten.

Volgens coördinator Loran Hempenius van de LAKS-klachtenlijn twijfelden veel leerlingen of ze in één woord of in meerdere zinnen moesten antwoorden. Ook waren zowel leerlingen als docenten geschiedenis niet blij met de nadruk die lag op de zogenoemde kenmerkende aspecten in het examen. Dit zijn de belangrijkste perioden en gebeurtenissen in de geschiedenis waarvan de Rijksoverheid vindt dat iedereen die zou moeten weten.

Na Geschiedenis stond voor bijna 12.000 havisten ook nog Frans op het programma. Over het algemeen bleek dat tentamen goed te doen. De meeste klachten gingen over de lengte van het examen, 45 vragen. Verder zijn er geen opvallende klachten binnengekomen, aldus een woordvoerder van LAKS. De vwo'ers die gisteren ook nog examen Engels moesten doen, waren minder tevreden. Honderden klachten kwamen gister binnen over de vele economische termen in het examen die volgens de leerlingen niet in het woordenboek voorkwamen.

© Nationale Onderwijsgids