Normal_4550

Dit kabinet houdt vast aan de 300 miljoen bezuinigingen op passend onderwijs, hoewel er alternatieven zijn om het anders aan te pakken. Meer dan 7000 mensen in het speciaal onderwijs dreigen hun baan te verliezen. Dat is volgens de Algemene Onderwjisbond (AOb) onacceptabel.

Afgelopen vrijdag stuurde het ministerie alvast aan alle scholen die met de bezuiniging te maken krijgen een brief hoeveel personeel schoolbesturen op de ontslaglijst moeten zetten. Voor de plannen van Van Bijsterveldt is dat nodig om de bezuinigingen in 2012 in te laten gaan.

De AOb belooft haar leden te zullen ondersteunen.