Normal_4047

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs) gaat met experimenten bekijken hoe prestatiebeloning voor leraren het best tot stand kan komen.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd dat er meer ruimte moet komen voor het extra belonen van goed functionerende leraren, maar de manier waarop is nog niet uitgewerkt. Wel is er geld voor gereserveerd, de komende jaren oplopend naar structureel 250 miljoen euro .

Criteria
In een debat donderdag bleken er nogal wat vragen in de Tweede Kamer te leven op basis van welke criteria een schoolleiding kan vaststellen wie een goede leraar is en wie niet.

Via experimenten hoopt Zijlstra meer inzicht te krijgen. 'Het is een verkenningstocht.' Zo zijn experimenten mogelijk met extra beloning op individueel niveau, in teamverband en via leerlingvolgsystemen om proberen vast te stellen welke bijdrage een leraar heeft geleverd aan de ontwikkeling van een kind.