Steeds meer jongeren hebben steeds hogere schulden. Een derde van de jongere loopt extra risico om in de schulden te raken. Het is belangrijk professionals als docenten en woon- en cliëntbegeleiders een grotere rol te laten spelen bij het voorkómen van schulden bij jongeren.

Preventie en vroegsignalering zijn beter dan achteraf problemen oplossen. Dit is de hoofdconclusie van het boek ‘Geld Rolt', waarvan het eerste exemplaar op de gelijknamige conferentie op 25 augustus werd aangeboden aan Tweede Kamerlid Hans Spekman van de PvdA, zo meldt het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht.

Financiële educatie
Uit het onderzoek blijkt dat jongeren openstaan voor financiële educatie door professionals zoals leraren en begeleiders. Dit geldt voor 93 procent van de ROC-leerlingen en voor 76 procent van de vmbo-leerlingen.

De rol van de professional is belangrijk omdat hij vaak als eerste problemen bij jongeren signaleert of risicovol gedrag waarneemt. Juist een professional kan bij jongeren de juiste snaar raken, omdat hij hen goed kent en weet welke aanpak het beste werkt. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zien jongeren hun leraar of begeleider kennelijk wel als een autoriteit.

Structurele aandacht
Het boek doet de aanbeveling om het thema ‘omgaan met geld' structurele aandacht te geven. Dus niet eenmalig een lesje budgetteren, maar het thema omgaan met geld structureel terug laten keren in de lessen en begeleiding.

'De professionals met wie wij activiteiten voor schuldpreventie hebben opgezet waren aanvankelijk bang dat de werkdruk te veel zou stijgen", zegt lector Stijn Verhagen, één van de twee redacteuren van het boek Geld Rolt. "Tijdens het project zagen bijvoorbeeld de ROC-docenten echter steeds meer de voordelen van een financieel spreekuur en het bespreken van geldzaken in de klas. Daardoor konden zij zich weer volledig richten op de inhoud van de lessen.'