Op basis van de bestanden van Studielink, geeft de HBO-Raad zicht op de huidige stand van zaken rond de verzoeken om in te stromen in het komende studiejaar. Voor deze overzichten is gebruik gemaakt van de gegevens die op 9 augustus 2010 geregistreerd waren en wordt vergeleken met de gegevens van 10 augustus 2009.

Op dit moment is het aantal aanmeldingen voor het komende studiejaar in het hbo 1,6% lager dan vorig jaar. Alleen in de sectoren hoger gezondheidszorg onderwijs en hoger economisch onderwijs groeit het aantal aanmeldingen (3,6% en 0,7%), terwijl in het hoger pedagogisch onderwijs een daling van maar liefst 9,7% zichtbaar is.

Wanneer de wisselaars tussen hogescholen worden meegenomen, dus de instroom bij de afzonderlijke hogescholen wordt geteld, is juist een groei van 5,9% bij het hoger pedagogisch onderwijs zichtbaar en is er geen sector met een daling van het aantal aanmeldingen.

Bron: CNV Onderwijs