De Koninklijke Vereniging van leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) wil dat een volgend kabinet ervoor zorgt dat er in de lumpsum een geoormerkt budget komt voor bewegingsonderwijs, zo meldt de VOS/ABB. De KVLO heeft daarover een brief gestuurd aan informateur Ivo Opstelten.

Volgens de belangenvereniging voor het bewegingsonderwijs is de school de aangewezen plek om kinderen meer te laten bewegen. Daarom pleit de KVLO voor meer lessen bewegingsonderwijs en een via de school geregeld naschools sportaanbod.

'Het nu te vormen kabinet moet de mooie woorden omzetten in daden. Wat ons betreft komt er een norm van drie uur gym en twee uur bewegen via school voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo in het regeerakkoord. Om drie uur bewegingsonderwijs door een vakleerkracht te garanderen voor ieder schoolgaand kind moet het kabinet geld oormerken uit de lumpsum voor scholen', benadrukt KVLO-voorzitter Jan Rijpstra.