Het aantal vacatures bij de overheid is het afgelopen kwartaal gestegen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De vrije val van het aantal overheidsvacatures lijkt hiermee ten einde, zo meldt InOverheid.

Aan het einde van dit kwartaal telde het CBS, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 11.000 openstaande overheidsvacatures. Dit zijn er 1.000 meer dan een kwartaal eerder.

De cijfers laten voor het eerst in anderhalf jaar een voorzichtig herstel zien. Eind december 2008 stonden er bij de overheid nog 24.000 vacatures open. Dit aantal is sindsdien onafgebroken gedaald. In maart 2010 waren er nog 10.000 vacatures over.

Voorzichtig
Volgens een woordvoerder van het CBS betekent het voorzichtige herstel niet dat het dieptepunt definitief achter de rug is. ‘We zien momenteel een lichte stijging ten opzichte van het vorige kwartaal. Maar pas als je een vergelijking maakt met dezelfde periode volgend jaar, kun je gefundeerde conclusies trekken. We spreken in deze fase dan ook liever van een stabilisatie, dan van een herstel.'

Onderwijs
Tot de sector ‘overheid' rekent het CBS het openbaar bestuur (ambtenaren bij ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen) en het openbare onderwijs. Uit de uitsplitsingen binnen de sector overheid blijkt dat het aantal vacatures bij het openbaar bestuur het afgelopen kwartaal daalde van 7.000 naar 6.000, en dat het aantal vacatures in het onderwijs steeg van 3.000 naar 5.000.

Op de totale arbeidsmarkt telde het CBS eind juni 115.000 openstaande vacatures. Vooral het aantal vacatures in de commerciele dienstverlening groeide.