Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) moet het nieuwe kabinet elk jaar 1,1 miljard extra besteden aan onderwijs, zorg en veiligheid. Dat staat in de donderdag verschenen publicatie 'Publieke dienstverlening in perspectief, SCP-memorandum voor de kabinetsformatie 2010', zo meldt dagblad Trouw.

In het onderwijs is volgens het SCP een half miljard extra per jaar nodig, omdat er te weinig rekening is gehouden met de toename van het aantal studenten en leerlingen de komende jaren. De partijen die nu onderhandelen over een te vormen paars-pluskabinet hebben allemaal aangegeven meer te willen investeren in het onderwijs. Het gaat om de VVD, de PvdA, D66 en GroenLinks.

Het onderzoek van het SCP laat ook zien dat Nederlanders onvoldoende doordrongen zijn van de noodzaak de verzorgingsstaat te hervormen. Ondanks dat Nederlanders 'redelijk tevreden' zijn met hun leven, vinden ze dat het de samenleving 'langzaam bergafwaarts gaat'.

© Nationale Onderwijsgids