Volgens leraar Nederlands Hannes Minkema zal de leraar weer de dupe worden bij een nieuw kabinet. In een artikel voor dagblad Trouw richt hij vooral zijn pijlen op de VVD en het CDA. Alhoewel beide partijen vaak het woord 'kenniseconomie' en 'onderwijskwaliteit' in de mond nemen, komt er in de praktijk maar weinig van terecht.

Het ministerie van binnenlandse zaken stelde in 2005 vast dat tweedegraads vakdocenten in het voortgezet onderwijs maar liefst 10 procent onder hun marktwaarde verdienen, en universitair opgeleide eerstegraads docenten zelfs 23 procent. Volgens Minkema, die ook lid is van Beter Onderwijs Nederland (BON), zal die situatie in de toekomst alleen maar verslechteren, doordat (aankomende) leraren met een hoger collegegeld en later met een hogere studieschuld zullen worden opgezadeld.

Minkema concludeert dat je niet voor het onderwijs kiest vanwege de beloning. Hij concludeert wat cynisch dat je alleen kiest voor een baan als leraar omdat 'leerlingen helpen te leren een nobele en bevredigende bezigheid is. Fijn, jongens, die 'roeping'. Hartstikke goed.'

Hij verwijt het CDA en de VVD dat ze in tijden van crisis meteen weer willen bezuinigen op de lerarensalarissen. Een 'pavlovreactie' noemt hij het. Aangezien een nieuwe kabinet zonder of het CDA of de VVD nauwelijks denkbaar is, vreest hij het ergste.

© Nationale Onderwijsgids