De Kamer laat het lerarentekort oplopen om een tijdelijke tegenvaller op te vangen. Leraren gaan er in 2010 in koopkracht op achteruit. Met de krapst mogelijke meerderheid verwierp de Kamer donderdag 1 juli twee moties om op niet te bezuinigen op de lerarensalarissen. Het demissionaire kabinet komt zo weg met een venijnige bezuiniging en 3 partijen werken hieraan mee.

"Het is frustrerend dat dit demissionaire kabinet zijn belofte breekt en er nog even een onnodige bezuiniging doorheen drukt. Leerlingen en ouders worden daar de dupe van," aldus Ben Hoogenboom, cao-coordinator van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Ondanks de uitdrukkelijke wens van de Kamer de salarissen in het onderwijs mee te laten stijgen met de marktlonen, wilde het demissionaire kabinet toch bezuinigen door de salarissen te bevriezen. Lange tijd leek de Kamer dit te voorkomen. Alleen het CDA volhardde in een bezuiniging. Later op de avond sloten ook VVD en PVV zich hierbij aan. De laatste twee partijen vonden dat de dekking voor de tegenvoorstellen ontbrak. Volgens de AOb is dit de omgekeerde wereld.

Hoogenboom: "Het kabinet had overal op kunnen bezuinigen, maar koos juist voor het onderwijs, de belangrijkste weg uit de crisis. Onbegrijpelijk dat de Kamer dat dan ook nog eens niet rechtzet en niet gewoon zegt: doe je huiswerk opnieuw."

Niet bezuinigen op goed onderwijs
Volgens de AOb betoogde demissionair minister De Jager ten onrechte dat de bezuiniging geen effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Door de bezuiniging van 250 miljoen wordt het minder aantrekkelijk om in het onderwijs te werken. Beginnende leraren zullen eerder voor ander werk kiezen en zij-instromers komen minder snel naar het onderwijs. Het lerarentekort loopt de komende jaren al razendsnel op. Leerlingen verdienen de beste leraar, daar komen er zo zeker niet meer van, aldus dus de bond.

Tijd voor een nieuw kabinet met onderwijshart
De controversiële bezuiniging van dit demissionaire kabinet laat zien volgens de AOb zien dat het onderwijs behoefte heeft aan een nieuw kabinet dat Nederland naar de top 5 van kenniseconomieën leidt. "Leerlingen en ouders hebben er dan recht op dat een nieuw kabinet deze misser repareert," aldus Hoogenboom. "Bij de komende begroting willen wij alsnog maatregelen voor beter onderwijs door uitstekende leraren die alle aandacht aan hun leerlingen kunnen geven." De cao's in een groot deel van het onderwijs dreigen nu vast te lopen, dat zorgt voor grote onrust onder de leden van de AOb.