De vijf Randstad-universiteiten krijgen gedurende drie jaar samen ruim 3 miljoen per jaar van het ministerie van Onderwijs om meer niet-westerse allochtone studenten aan te trekken en binnen boord te houden.

Om diverse redenen is de instroom van niet-westerse allochtone studenten relatief klein, en de uitval gedurende de studie relatief groot. Uit tot nu toe gedaan onderzoek blijkt dat niet-westerse allochtone studenten eerder voor het hbo dan voor het wo kiezen.

In een later stadium worden per universiteit afspraken gemaakt over streefcijfers voor de instroom en het behouden voor de instelling van niet-westerse allochtone studenten.

Vice-rector Rietje van Dam van de Universiteit Leiden spreekt van een fantastische kans: ‘Een universiteit moet de bevolkingsgroepen in de maatschappij weerspiegelen. Daarom is het zo jammer dat niet meer niet-westerse allochtone studenten voor een universiteit kiezen en dat, als we ze eenmaal binnen hebben, de uitval relatief groot is. Het talent is er, dat blijft onderbenut.'

© Nationale Onderwijsgids