Onderwijspersoneel is boos over de aangekondigde nullijn in het onderwijs. Het demissionaire kabinet bezuinigt in de voorjaarsnota 250 miljoen euro op de lerarensalarissen. Dit is de helft van het bedrag dat met het actieplan van de afgetreden minister, Plasterk, gemoeid is in 2010.

AOb-bestuurder Ben Hoogenboom: "Het kabinet kan dit gaatje op de begroting ook anders oplossen, maar pakt juist het onderwijspersoneel. Het kabinet laat zo zien dat ze het lerarentekort niet serieus neemt." Ook de VVD wil volgens hun verkiezingsprogramma de salarissen van leraren op nul zetten. Vandaag debatteert de Kamer over dit bezuinigingsplan. Fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie kondigt aan dit te willen voorkomen.

De bezuiniging is een gebroken belofte. Voor 2010 was geld beloofd, door het gehele kabinet, om de salarissen op peil te houden: ze kunnen stijgen met hetzelfde percentage als de marktlonen, om (een deel van) de inflatie op te vangen. De ChristenUnie sluit zich nu aan bij een ruime Kamermeerderheid van PvdA, PVV, SP, D66, GroenLinks en de PvdD die wil dat de bezuiniging van tafel gaat. Het wordt zo minder aantrekkelijk om in het onderwijs te werken. Personeel merkt dit direct, alleen in het hbo is de cao veiliggesteld, in het middelbaar beroepsonderwijs, het voortgezet- en het basisonderwijs is de basis voor een nieuwe cao weggeslagen.

250 miljoen
De bezuiniging van het demissionaire kabinet heeft grote gevolgen. Dit jaar wordt 513 miljoen euro uitgegeven om het beroep aantrekkelijker te maken. De helft daarvan wordt weer gelijk wegbezuinigd, doordat de salarissen achterstand oplopen. Met de nullijn is zo'n 253 miljoen euro gemoeid.

Gebrek aan ambitie
Alle partijen in de Kamer willen naar de top 5 van kenniseconomieën. Op dit moment staat Nederland op een 11e plaats. Er is brede consensus dat goede leraren de belangrijkste voorwaarde zijn voor toponderwijs. Met het plan om in 2010 te bezuinigen op lerarensalarissen en het voornemen van verschillende partijen om dat ook vanaf 2011 te herhalen wordt ouders en leerlingen geen oplossing geboden voor het lerarentekort.

Bron: Algemene Onderwijsbond