Warm of vurig; (te) betrokken collega's en andere hot items voor vertrouwensfunctionarissen.

Warm
Het thema voor de jaarlijkse VO-conferentie is ‘Warm of vurig'. Dat scholen hun leerlingen een warm hart toe dragen, blijkt wel uit het feit dat de meeste VO-scholen een uitgebreid systeem van leerlingbegeleiding kennen, bestaande uit klassenteams, mentoren, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren en het ZAT. Een nieuw fenomeen is de digitale counselor; begeleiding van leerlingen via internet of te wel: warme begeleiding op afstand. Conferentiedeelnemers buigen zich over de vraag of deze ontwikkeling te vertalen is naar een digitale vertrouwenspersoon op hun eigen school.

Vurig
Berichten in de media tonen aan, dat sommige van deze warme begeleidingscontacten, overgaan in een vurige seksuele relatie tussen een medewerker van de school en een leerling.
Daarom verkennen de deelnemers aan de hand van waar gebeurde incidenten, de grenzen tussen betrokkenheid van onderwijspersoneel en ‘over de schreef gaan'. In het besef, dat het raffinement van bepaalde pubermeisjes een en ander niet makkelijker maakt...

Praktisch
In het middagprogramma staat de praktijk van het vertrouwenswerk centraal.
In workshops gaan contact- en vertrouwenspersonen zelf aan de slag met klachtroutes, oplossingsgericht werken, gesprekstechniek en bemiddeling.
Ook kunnen zij hun voordeel doen de expertise van een media-adviseur, een auteur van jeugdromans en Movisie.

Warm of vurig; (te) betrokken collega's en andere hot items voor vertrouwensfunctionarissen

donderdag 7 oktober 2010
9.30 - 16.15 uur
De Regardz Eenhoorn
Amersfoort
Kosten: € 249,- inclusief conferentiemap en lunch

Voor meer informatie: Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI)