Scholen zijn de afgelopen jaren veel meer gaan kopiëren uit auteursrechtelijk beschermde werken, ook wel reprorechtplichtig materiaal genoemd. Een stijging van de reprokosten per leerling is dan ook onontkoombaar. De VO-raad, de PO-raad en de Stichting Reprorecht hebben een nieuwe collectieve afkoopregeling afgesproken op basis van de onderzoeksgegevens. Dit meldt de website docufacts.nl.

Scholen betalen in een collectieve regeling structureel aanzienlijk minder dan wanneer zij individueel tot overeenstemming moeten komen. De PO-raad en VO-raad hebben daarom een korting bedongen, omdat ook Stichting Reprorecht er voordeel bij heeft.

De bedongen korting is in 2010: 50%, in 2011: 40% en in 2012 en verder 35%. Voor scholen betekent deze afspraak een kostenstijging van 279% in 2010, 20% in 2011 en 8% in 2012. In 3 jaar tijd stijgen de kosten met 390%, van € 0,29 naar € 1,42 per leerling.

Doordat scholen gezien het feitelijke kopieerbedrag jarenlang een relatief laag bedrag betaalden, zijn de nieuwe bedragen ondanks de korting beduidend hoger. De hogere kortingspercentages in de beginjaren maken de overgang minder groot. Desondanks zal deze verhoging voor veel scholen als een donderslag komen en een aanslag betekenen op de krappe budgetten.

Om scholen niet met abrupte kostenstijgingen te confronteren worden scholen gefaseerd gefactureerd.

© Docufacts