DEN HAAG (ANP) - De ChristenUnie wil dat in de noodzakelijke bezuinigingen voor dit jaar de salarissen voor leraren buiten schot blijven. Het geld dat daarvoor nodig is, zou minister Jan Kees de Jager (Financiën) moeten binnenhalen door al volgend jaar een bankenheffing in te voeren.

ChristenUnie-Tweede Kamerlid Arie Slob zal dat donderdag in de Tweede Kamer bepleiten tijdens het debat over de voorjaarsnota, waarin de actuele stand van de begroting is opgenomen. Het demissionaire kabinet kampt dit jaar met tegenvallers, met name in de zorg, die oplopen tot boven de 2 miljard euro. In de voorjaarsnota is opgenomen dat lonen in de publieke sector bevroren zouden moeten worden.

De ChristenUnie vindt dat het onderwijs daarvan uitgezonderd moet worden. De benodigde 225 miljoen euro kan volgens die partij worden gevonden met een bankenheffing die op termijn veel meer kan opleveren. Volgens de ChristenUnie bestaat er inmiddels zoveel draagvlak voor dat ook een demissionair kabinet zo'n heffing kan voorbereiden. Met die belasting willen partijen dat banken opdraaien voor de kosten als gevolg van de financiële crisis.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) reageerde verheugd op het voorstel. ''Het zou mooi zijn als de ChristenUnie dit voor elkaar krijgt'', zei een woordvoerder. ''Het is precies waar wij het kabinet om hebben gevraagd.'' Om met name jonge mensen te interesseren voor een baan in het onderwijs, moet volgens de vakbond juist meer geld beschikbaar komen, vooral om de lonen te laten stijgen.

Voormalig onderwijsminister Ronald Plasterk (PvdA) beloofde vorig jaar extra investeringen om het lerarenvak aantrekkelijker te maken. Maar volgens de AOb zou met de voorgenomen bezuiniging op de salarissen de helft van zijn toezeggingen teniet worden gedaan. ''Maar de ChristenUnie houdt het demissionaire kabinet aan zijn afspraken. Dat is mooi want het lerarentekort is een van de grootste problemen in het onderwijs'', aldus de zegsman.