Leerkracht centraal op rekenconferenties in Utrecht en Assen
Data: 28 september 2010 (Utrecht), 30 september 2010 (Assen)


De succesvolle regionale rekenconferenties van Projectbureau Kwaliteit in 2009 krijgen een vervolg. Op 28 september in Utrecht en op 30 september in Assen zetten honderden scholen en besturen die meedoen aan een rekenverbetertraject hun gesprek over effectieve aanpakken van goed rekenonderwijs voort.

Het is vooral de leraar die zorgt dat een leerling leert rekenen. Het maakt namelijk voor een leerling veel uit op welke school of bij welke leraar hij 0f zij zit. Versterking van het rekenonderwijs vraagt daarom om sterke leraren. Daarbij gaat het vooral om hoge verwachtingen van leraren over het leren rekenen van hun leerlingen, uitdagende doelen, gestructureerde rekenlessen, effectieve rekeninstructie en krachtige feedback.

Praktische handreikingen
Onder het motto ‘de leerkracht is de methode’  komen tijdens de rekenconferenties de kansen voor leraren uit de onder-, midden- en bovenbouw om hun rekenonderwijs duurzaam en structureel te verbeteren uitgebreid aan bod. Ook de rol van de interne begeleider, schoolleider en schoolbestuurder  krijgt nadrukkelijk aandacht.
Naast plenaire lezingen kunnen deelnemers kiezen uit meer dan 25 workshops met praktische handreikingen waarmee ze direct de volgende dag aan de slag kunnen. Een groot aantal
deskundigen vanuit verschillende organisaties werkt samen om deze conferenties tot een succes te
maken.

Inzichten verbetertrajecten
De rekenverbetertrajecten die twee jaar geleden van start zijn gegaan, hebben inmiddels veel waardevolle inzichten opgeleverd over wat ertoe doet bij versterking van het rekenonderwijs. Gert Gelderblom zet tijdens de conferenties deze inzichten op een rij en geeft aan wat ze in de dagelijkse praktijk in de school betekenen.

Doelgroep en inschrijven conferentie
De conferenties vinden plaats op dinsdag 28 september 2010 in Stadion Galgenwaard in Utrecht en op donderdag 30 september in Hotel Van der Valk in Assen, van 9.30 tot 17.00 uur en zijn speciaal bedoeld voor leraren, rekencoördinatoren, intern begeleiders, directeuren, schoolbestuurders en schoolbegeleiders van scholen in rekenverbetertrajecten. Ook overige belangstellende scholen en schoolbesturen zijn van harte welkom. Het programma is te vinden op www.schoolaanzet.nl, inschrijven kan via www.deelnameregistratie.nl

Bron: Kennisnet