Derek Kuipers ingewijd als lector Design Driven Innovatie aan NHL Stenden

Het ontwikkelen van communicatieve weerbaarheid bij kinderen in of het ervaren van eigen aandeel in schaarste van zoetwater “Bij het lectoraat Design Driven Innovation leren we studenten om op andere manieren naar problemen te kijken”, zegt Derek Kuipers, lector aan NHL Stenden. Dat meldt NHL Stenden. 

Stap voor stap probeert hij met zijn lectoraat de systemen in de samenleving te doorgronden en te overstijgen. “Een oplossing voor grote problemen levert Design Driven Innovation niet maar het helpt ons om bijvoorbeeld met Serious Games buiten bestaande kaders te kijken. En dat kan wél een eerste stap zijn richting een oplossing.”

'Andere manier van denken uitlokken' 

“Design Driven Innovation vraagt een hele andere manier van denken en werken. We leven in een samenleving waarin mensen vooral hebben geleerd dat ze ‘iets’ moeten worden en daar dan expert in zijn. Met kleine stapjes proberen we het ‘willen leren’ terug te brengen. Met onder andere Serious Gaming maar ook workshops proberen we een andere manier van denken uit te lokken. Bijvoorbeeld in een game waarin je een circulair bedrijf start. Al snel krijg je als deelnemer door dat je het niet alleen redt. Ik zal niet alles verklappen maar als spelers echt anders gaan denken dan kunnen ze eindeloos doorspelen. Die mindset vraagt van iedereen een lerend perspectief.”

Er zijn in de nabije toekomst andere competenties in het leven nodig verwacht Derek. “We leven in een kapitalistisch systeem. Maar met alleen maar oog voor winst, zal het ons niet lukken om bijvoorbeeld klimaatverandering tegen te gaan. We zullen moeten samenwerken buiten onze systemen om, buiten onze culturen om en met oog voor het algemene belang. De houding om te willen leren en eigen overtuigingen achter je te laten, is dan essentieel.”

Last 

“De systemen in onze samenleving zijn geperfectioneerd en worden nu soms zelfs een last. De toeslagenaffaire bijvoorbeeld of het onvermogen van de belastingdienst om het btw-tarief op groente en fruit te verlagen; dat zijn uitwassen van de systemen in onze samenleving. Nu we te maken hebben met grote maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie moeten we deze systemen overstijgen.” Volgens Derek is er niet één oplossing voor de energietransitie. Het is geen op zichzelf staand probleem maar raakt aan andere maatschappelijke vraagstukken zoals schoon drinkwater, duurzaamheid en nog veel meer.  “Als lectoraat Design Driven Innovation zijn we niet bezig met die ene oplossing - die toch niet bestaat maar juist met de weg ernaar toe.”

Door: Nationale Onderwijsgids