Aankomende leerkrachten vo ontvangen spoedig een stagevergoeding

Aankomende leerkrachten voor het voortgezet onderwijs mogen gaan hopen op vaste stagevergoedingen in de nabije toekomst. De leden van de belangenorganisatie van schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs, de VO-raad, hebben ingestemd met een voorstel daarvoor. Daarbij worden de verschillen aangepakt die er nu zijn tussen hoe scholen en regio's omgaan met stagevergoedingen.

De VO-raad gaat over de uitwerking van een regeling op korte termijn in gesprek met de bonden. De bedoeling is dat een en ander in de cao wordt vastgelegd.

'Keuze voor het voortgezet onderwijs wordt aantrekkelijker' 

"Een stagevergoeding maakt een keuze voor het voortgezet onderwijs aantrekkelijker en doet recht aan de waardering van de stagiair/student. Tevens vermindert het de noodzaak van een bijbaan waardoor studenten zich volledig kunnen concentreren op hun opleiding", aldus de raad.

Geen vergoedingen voor snuffel- en oriëntatiestages

Volgens de plannen komen er geen vergoedingen voor de snuffel- en oriëntatiestages in het eerste jaar. In het tweede jaar is de voorgestelde algemene vergoeding voor twee dagen stage per week 100 euro per maand. In het derde jaar moet het 250 euro per maand worden en in het vierde en laatste jaar 400 euro per maand. Bij meer uren per week worden de bedragen verhoogd.

Landelijke afspraken over stagevergoedingen 

Demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul is "ontzettend blij" dat schoolbesturen in het voortgezet onderwijs zelf landelijke afspraken gaan maken over de stagevergoedingen. "Mooi dat onze leraren van de toekomst een passende vergoeding gaan krijgen als ze stagelopen op de middelbare school. Hen goed begeleiden en betalen is belangrijk om voor een lerarenopleiding te kiezen en om startende leraren te behouden voor het vak. Zeker in tijden van een lerarentekort", aldus de bewindsvrouw.

Door: ANP