Vereniging Hogescholen: meer hbo-masters en professionalisering docenten

Het onderwijs aan de hogescholen in Nederland functioneert volgens De Staat van het Onderwijs 2024 naar behoren, stelt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. Wel vindt de Onderwijsinspectie dat er nadelen kleven aan incidentele subsidies. Dat onderschrijft VH ook. Tegelijkertijd blijven universitaire masters slecht toegankelijk voor hbo-afgestudeerden, daarom pleit Limmen ook voor meer masters aan hogescholen. “De arbeidsmarkt staat erom te springen.” Dit meldt Vereniging Hogescholen. 

Docenten in alle sectoren van het onderwijs willen verder wel professionaliseren, maar hebben hier geen tijd voor. De belangrijkste succesfactor is volgens hen leren met collega’s en het delen van ervaringen. Daarom vindt VH het ook belangrijk dat de partnerschappen ‘Samen opleiden en professionaliseren’ in de onderwijsregio’s in stand blijven.

Leraren verder bekwamen

Startende professionals kunnen in diverse regio’s begeleiding krijgen vanuit samenwerkingsstructuren in ‘Samen opleiden en professionaliseren’. “Dit gaat een stap voorbij de verantwoordelijkheid van hogescholen, maar wij willen zo met onze partners ervoor zorgen dat leraren zich verder bekwamen op alle aspecten van het leraarschap en daarmee tegelijkertijd de relatief grote uitval in de eerste werkzame jaren van de afgestudeerden tegengaan. Het beroep moet aantrekkelijker worden gemaakt, vindt VH en daarvoor zet de vereniging zich ook in via het Groeifondsproject Nationale aanpak Professionalisering Leraren. Dit moet de kwaliteit van leraren ook verbeteren.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky